Platba a podmínky

Na konzultaci není možné přijít bez objednání. Objednejte se telefonicky nebo využijte moji emailovou adresu lstrachotova@seznam.cz. Čas konzultace si domluvíme dle vzájemné dohody. Ve smluvenou dobu Vás ihned bez čekání přijmu.

Délka sezení

Terapeutická sezení trvají 55min.

Déle obvykle trvají úvodní sezení s klientem a psychoterapeutické sezení s párem a rodinou (1,5 - 2hod.). Úměrně s délkou sezení stoupá i cena.

 

Platební podmínky

individuální psychoterapie a poradenství ...700Kč

individuální psychoterapie dítěte................700Kč

párová a rodinná psychoterapie ................700 Kč

 

Uvedené ceny jsou vždy za 55 minut.

Dojednaný termín sezení je závazný. Pokud svou účast včas (nejpozději 48 hodin před domluveným časem) nezrušíte, je nutné uhradit částku v plné výši. Výjimkou jsou samozřejmě náhlé okolnosti, které nelze ovlivnit. Spoléhám v tomto na vzájemnou důvěru a respekt.