Psychoterapie dětí

Psychoterapie dětí

 Když se děti nemají dobře, promlouvá za ně často jejich tělo. Děti dávají signály svým chováním, které my dospělí často vnímáme jako problematické -  "dítě provokuje, jenom chce strhnout pozornost, zlobí, je věčně nespokojené." 

Tyto nezdravé projevy vnímám jako nepřímé sdělení, že dítěti něco schází a nemá se moc dobře. Náplní terapeutické práce je společně s rodinou blíže porozumět projevům dítěte. A poskytnout podporu a inspiraci k nalezení zdravějších způsobů, jak by dítě mohlo své nenaplněné potřeby uspokojit. Cílem psychoterapie je pomoci dítěti, aby mělo více rádo samo sebe a prožívalo více radosti.

Nezbytný rámec psychoterapie dětí tvoří spolupráce s rodiči. 

Cílové oblasti, kdy vám dětský psycholog nebo psychoterapeut může pomoci.

  • emoční potíže dítěte - úzkost, smutek, vzdor, "věčná nespokojenost"
  • psychosomatické potíží - např. bolesti hlavy, bříška, pomočování, závratě, nadměrná únava atd.  a dalších tělesných projevů, které nemají vysvětlitelnou zdravotní příčinu
  • mentální anorexie, mentální bulimie
  • potíže s adaptací na nové situace, na nové prostředí
  • problémy s chováním dítěte ve škole nebo v rodině, "zvláštností" v chování dítěte
  • poruchy sebehodnocení dítěte
  • narušené vztahy v rodině
  • rozchod rodičů, opatrovnické spory o dítě